SPRÁVADISKUSIA (4)

 

1Ako založiť športový klub na podporu rozvoja snowboardingu alebo skateboardingu vo vašom meste

(Iné, Roman, 31.10.2008)

Na naše redakčné e-maily nám často zasielate dotazy ohľadom zakladania športových klubov na podporu snowboardingu či skateboardingu vo vašom meste či obci. Založenie klubu prináša niekoľko výhod, ale aj povinností a to nielen tých formálnych na začiatku.

Medzi výhody rozhodne patrí právna subjektivita a serióznosť, takže sa s vami začnú seriózne baviť napr. zástupcovia mesta, obce, lyžiarskeho strediska alebo sponzori. Môžte tak štandardnou cestou docieliť vybudovanie skateparku, snowparku, zorganizovať pretek, prenajať si telocvičňu, získať peniaze od sponzorov, 2% z daní, členské od členov, nakúpiť hromadne výbavu so zľavou a pod. Význam založeného klubu je aj v tom, že ako štruktúra nezaniká, ak napr. na jeho chod už nebudú mať čas kľúčové osoby; stačí zvoliť nové vedenie. Zabezpečí sa tak kontinuita, ktorá pri svojvoľne združených partiách často zaniká. Dobrým príkladom fungovania sú určite známe bratislavské snowboardové kluby Snuff a Frontline, len vďaka ktorým môžu teenageri z mesta pravidelne cestovať na hory a rozvíjať svoju fyzičku bez toho, aby strácali na voľnosti charakteristickej pre board športy. Príkladom je banskobystrický klub Bulldog či Process, vďaka ktorým existujú snowparky na Donovaloch a Kubínskej holi, Core 22, ktoré založilo Májovú session alebo East Side Skates, ktorí sa v Košiciach postarali o vybudovanie nového betónového skateparku... Napriek oficialitkám tieto veci fungujú a prinášajú pre všetkých výsledky.

Medzi povinnosti klubu, ktorý vzniká ako občianske združenie, patrí na začiatku registrácia na Ministerstve vnútra SR odovzdaním stanov a zakladacej listiny s podpismi troch zakladajúcich členov, ďalej je potrebné zažiadať si o pridelenie IČO, pre manipuláciu s peniazmi vytvoriť (podnikateľský) účet v banke, riadiť sa Zákonom č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov a ďalšími predpismi, napr. zabezpečiť vedenie účtovníctva a odvedenie daní, a v neposlednom rade vykonávať schôdze a viesť agendu podľa stanov. Vedenie účtu v banke nie je zadarmo, takže aj pri nečinnosti klubu vás stojí peniaze, treba teda zvážiť reálnosť celej veci. Inými slovami, nezakladajte klub, pokiaľ nemáte jasné ciele a nečrtajú sa vám konkrétne možnosti.

Podrobné informácie a vzorové dokumenty k založeniu športového klubu formou občianskeho združenia nájdete na linke Ústredného portálu verejnej správy SR (bývalý občan.sk) resp. hlavne na stránkach Ministerstva vnútra SR. Budete tiež potrebovať vzorové stanovy športového klubu, ktoré nám ochotne poskytol zakladateľ klubu Frontline (predtým Regina) Maťo Pach.

Pozri si tiež zoznam najaktívnejších klubov v našej infobáze a prípadne nám zašli info o vašom klube: klikni sem pre zoznam klubov v Infobáze.

SPAŤ